Korábbi híreink   

 Szomorú hírrel szembesültünk a napokban : 86 éves korában

 elhunyt    

Társaságunk korábbi nagytekintélyű elnöke, dr Iván László.

Pszichiáter-neurológiai-geriáter szakorvosként a Semmelweis Egyetem professzora, majd professor emeritusa, a Gerontológiai Központ egykori igazgatója, a Geriátria, mint önálló orvos-szakmai profil 2000-ben történt hazai elismerésének kezdeményezője, a Batthyány-Strattmann László Idősek Akadémiájának alapítója és vezetője volt.  Sokrétű és kiemelkedő gyógyító-oktatói munkásága, szakmapolitikai aktivitása az idősellátásnak mind egészségügyi, mind szociális vonatkozásaira kiterjedt.   

Tisztelt Iván László professzor úr,  kedves néhai Elnökünk,

nagy ívű életpályád  befejeztével nyugodj békében!

Magyar Geriátriai és Gerontológiai Társaság 

tagsága és vezetősége

*                  *                  *                  *

Végső búcsú Iván László professzortól (urnás temetés ): 2020 február 7., 15 óra

Farkasréti temető Mindenszentek Temploma (XII Hegyalja u. 139)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Megrendüléssel tudatjuk a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság tagjaival és mindenkivel, aki ismerte, hogy

dr. Vértes László főorvos,Társaságunk egykori főtitkára

elhunyt.
Vértes főorvos 50 évig foglalkozott a gerontológia-geriátria tudományával és gyakorlatával, attól az időtől kezdve, amikor ez a diszciplína hazánkban csak bontogatni kezdte szárnyait.  Időseket ellátó osztályok vezetője volt Budapesten. Évtizedeken át szervezett szélesebb társadalmi köröket, szervezeteket is megmozgató konferenciákat, amelyeken - szemléletének megfelelően - az idősödés szociális és kulturális összefüggései is teret kaptak (pl. zeneterápia).


Kedves Laci, az idő koptat, de emlékedet megőrizzük.
Temetése 2020 január 31-én 12 órakor lesz az újpesti Megyeri temetőben.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~         

     22. Soproni Idősügyi Konferencia Programtervezete:     

„AZ ÖREGEDÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI” címmel Tudományos Szakmai Konferenciát szervezünk 2019. október 12-15 között Sopronban az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, melyre szeretettel várjuk Önt és Munkatársait.

20 évvel ezelőtt, 1999-ben ünnepeltük az Idősek Nemzetközi Évét, 25 évvel ezelőtt lépett hatályba a Szociális Törvény, 15 éve  van Idősbarát Önkormányzat Díj. 10 évvel ezelőtt fogadta el az Országgyűlés  a  Nemzeti Idősügyi Stratégiát, mely évfordulók kapcsán indokolt megvitatni a tennivalókat.

Szervezők:

 • Az Idősek Európai Háza Alapítvány
 • Sopron Egészségügyért Alapítvány
 • Magyar Gerontológiai és Gerátriai Társaság
 • Magyar Szociálpolitikai Társaság
 • Soproni Szociális Intézmény

Tervezett Programjaink:

2019. október 12-én (szombaton)9.00-22 óra között rendezzük meg 27. alkalommal az Idősek Nemzetközi Kulturális Fesztiválját Sopronban a GYIK Központban, ahová határon innen és túlról is várjuk a nyugdíjasokat szereplőként is, aki szeretné bemutatni, hogy ki- mit tud?, vagy kíváncsi mások produkciójára.

Bővebbet:  Horváth Gézáné, Jusztitól (jusztilila@gmail.com)

Konferencia program:

2019. október 13. (vasárnap) 10-18 óráig – Ausztriai Szakmai Program

2019. október 14. (hétfő), 9-18 óráig Tudományos Tanácskozás Pannónia Hotel

2019. október 15 (kedd) 9-18 óráig Tudományos Tanácskozás Pannónia Hotel

Tervezett előadások:

 • Mit tehetünk a Demenciabarát szemlélet kialakításáért? A Nemzeti Demencia Stratégia

Előadó: Dr. Beneda Attila helyettes államtitkár EMMI

 • Az időseket érintő változások 

Előadó: Dr. Horváth Anikó EMMI Idősügyi és Nyugdijbiztosítási főosztályvezető

 • "Shakespeare-től a szociális törvényig”

Előadó:  Lakner Zoltán Lehel PhD egyetemi adjunktus

 • Időtálló idősek.

Előadó: Dr. Egervári Ágnes neurológus főorvos, a Magyar Szociálpolitikai Társaság Elnöke

 • Hogyan őrizhetjük meg testi-lelki egészségünket?”  Segítők   segítése a kiégés ellen

Előadó: Prof. Dr. Bagdy Emőke a pszichológiai tudományok kandidátusa

 • Idősbarát Önkormányzatok szerepe az idősbarát szemlélet formálásában”

Előadó: Pogácsás Tibor bm államtitkár

 • A Nyugdíj és az életminőség kapcsolata

Előadó: Hulák Zsuzsanna nyugdíjügyi szakértő, Idősek Tanácsának tagja

 • A Gyalogló Klubok szerepe az idősek életminőségének megőrzésében

Előadó: Monspart Sarolta világbajnok távfutó. Idősek Tanácsának tagja 

 • Geriátriai readaptáció: a sikeres öregedés programja

Előadó: Dr. Blaskovich Erzsébet belgyógyász, gerontológus, az Idősek Tanácsa Egészségügyi és Szociálpolitikai Munkabizottságának vezetője

 • A hosszú életűség és a velejáró változások, stratégiák

Előadó: Dr. Tiringer István PhD,  a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Magatartástudomány Intézetének adjunktusa                                                                    

 • A művészetek hatása a demencia kialakulására és lefolyására.

Előadó: Dr. Boga Bálint geriáter főorvos, MGGT volt elnöke                     

 • Mikor kérik a demens hozzátartozó  idősotthoni elhelyezését? Egy kutatás margójára.

Előadó: Dr. Kiss Gabriella Gyulafehérvári Caritász Idősek Otthona

 • Szerelem és szexualitás a III. életkorban

Előadó: Dr. Veress Albert pszichiáter Csikszereda

 • Gerontotechnologia-2019   

 Előadó: Dr. Lelbach Ádám c.egyetemi docens, belgyógyász, gasztroenterológus főorvos dr Rose Klinika, MGGT alelnöke

 • Időskor- a normál öregedés és a megfelelő életminőség elősegítése

Előadó:  dr Besenyei Attila, kórházi adjunktus, Szt Imre Egyetemi Oktatókórház, Geriátriai és Gerontopszichiátriai Rehab. Oszt.  MGGT képviseletében.

 •  A Pécsi Tudományegyetem ETK kezdeményezése ápolók-geriátriai szakápolók, gondozók  szakmai képzésének minőségi előmozdítására.

Előadó:  dr Lukács Miklós főorvos a MGGT Képviseletében

 • Idős, társbetegségekben is szenvedő demens betegek ellátása

Előadó: dr Martony Zsuzsanna oszt.vez. főorvos, Szt Imre Egyetemi Oktatókórház, Pszichiátriai Osztály, illetve Geriátriai és Gerontopszichiátriai Rehab. Osztály, MGGT képviseletében

 • "EMBER ÉS EMBERI JOG - Tapasztalatok és dilemmák az idősek jogainak a bentlakásos szociális otthonokban történő érvényesülésével kapcsolatban

Előadó: Dr. Csizmás Ágnes Református Szeretetszolgálat                          

 • Depresszió és a demencia kapcsolata  

Előadó: Dr. Harmatta János pszichiáter, a Magyat Pszichiátriai Társaság tiszteletbeli Elnöke

 •   A tanulási képesség vizsgálata, feladatmegoldással, különböző betegségekben és különböző életkorokban

Előadó: Dr.habil. Málly Judit Ph.D. neurológus főorvos, rehabilitátor, klinikai farmakológus, egyetemi magántanár.

 • Demenciabarát közigazgatás és szolgáltatás. Mit tehet az ügyintéző, ha az ügyfélnél kóros feledékenységet észlel?

Előadó: Zimmerer Károlyné, intézményvezető, Alapszolgáltatási Centrum, Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mosonmagyaróvár

 • Digitális jóléti technikák az idősgondozásban.

Előadó: Cserbán Józsefné MODUS Alapítvány Elnöke

 • Mozgásterápiák Kispesten a demencia megelőzésére.

Előadó: Balázs Piroska igazgató Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat

 • Alzheimer Cafét népszerűsítő Szakmai Műhelyek a Kárpát Medencében

Előadó: Dr. Sütő Teréz Idősek Európai Háza Alapítvány Elnök

 Alzheimer Cafék határon innen és a határon túliak tapasztalatcseréje. Jó gyakorlatok megosztása.

 • ZÁRÓELŐADÁS                                                                                        

JELENTKEZÉS: Dr. Sütő Teréz Idősek Európai Háza Alapítvány Elnöke:

 suto_@t-online.hu +36 30 9768 327

Szeretettel várjuk konferenciánkon!

JELENTKEZÉSI LAP - RÁKLIKKELVE LETÖLTHETŐ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MEGHÍVÓ

a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság közgyűlésére

Időpont: 2019 május 29. 10.30 óra

Helyszín:  Roosevelt Irodaház, B torony VIII. em Konferencia terem,

H-1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.

Részvételére a napirend fontossága miatt feltétlenül számítunk.

A helyszínen kisérő vezeti a résztvevőket a konferenciaterembe.

Napirendi pontok:

 1. Az MGGT Alapszabályának módosítása (a módosítási javaslat jelen meghívó melléklete)
 2. Főtitkári beszámoló, majd kérdésfeltevés, kommentálás lehetősége után szavazás annak elfogadásáról.
 3. 2018 évi pénzügyi beszámoló, majd kérdésfeltevés, kommentálás lehetősége után szavazás annak elfogadásáról.
 4. Új tiszteletbeli vezetőségi tagokra üléselnöki javaslat, majd közgyűlési szavazás annak elfogadásáról.
 5. Az új vezetőség megválasztása titkos szavazással.
 6. A megválasztott vezetőségi tagságból az elnökségi tisztségviselők megválasztása titkos szavazással
 7. Az MGGT Fegyelmi és Etikai bizottság elnökének és 2 tagjának megválasztása.

Tájékoztatjuk arról, hogy a megválasztott új elnök vezetésével a Közgyűlést követően Vezetőségi ülésre kerül sor, amelyen részt vesznek az új vezetőségi tagok, továbbá tanácskozási joggal a tiszteletbeli vezetőségi tagok és az aktuális meghívottak, álláspont kifejtési joggal a Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjai.

A Közgyűlésre tisztelettel meghívjuk.

A napirendi pontok kiemelkedő fontosságára tekintettel megjelenésére, részvételére feltétlenül számítunk.

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a fent jelzett időpontra összehívott közgyűlés nem lenne határozatképes, akkor a változatlan napirendi pontokkal 2019. május 29-én 11.00 órára összehívott ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Bízunk abban, hogy aktív részvételével segíti a közgyűlés munkáját.

          Prof Dr Bakó Gyula                                                             Dr Zékány Zita

                alelnök                                                                              főtitkár

Tájékoztatás SE rendezvényről:

A Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék 2019 március 7-9 között 2 napos továbbképző tanfolyamot szervezett és hirdetett meg. Mivel a„geriátriai profilú” tanfolyamon történő részvételért és az írásos vizsga sikeres elvégzéséért járó kiugróan magas (a kötelezően előírt és csakis azonos profilú egyetemi tanszék által meghirdethető szintentartó egyetemi továbbképző tanfolyam 50 pontjával csaknem azonos) 48 kredit pont leendő kedvezményezettei között a háziorvosokon túlmenően a belgyógyász és geriáter szakorvosi profil is feltüntetésre került, ugyanakkor az előadók között egy geriáter szakorvos sem volt, dr Tóth Miklós professzor , a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese és a Geriátriai Tanszéki Csoportja új megbízott vezetője kritikailag nyomatékosan felszólalt. Végül kompromisszum született: a továbbképző tanfolyam előadásai közé a Geriátriai Tanszéki Csoport által megjelölt 6 előadás is bekerült és a tanfolyamot a Semmelweis Egyetem tanszékének „közös rendezvényének” minősítették.

Ennek következményeként a tanfolyam meghirdethetőnek minősült korábbi levélbeli kiértesítés után az MGGT honlapján is.

A továbbképző tanfolyam címe: Időskorú betegek ellátása

A tanfolyam időpontja és helye: 2019 március 7-9, Siófok, Azur Hotel

Kreditpont (részvétel és sikeres írásos tesztvizsga):48 pont (háziorvos, belgyógyász, geriáter szakorvos, szakdolgozók)

Részvételi díj: 39.500 Ft (helyben történő regisztráció esetén: 40 ezer Ft)

A résztvevők regisztrációs díja tartalmazza: tudományos programon való részvételt, programfüzetet, az igazolást a részvételről, az akkreditált tanfolyam vizsgadíját, kávészüneti ellátást 4 alkalommal mely a számlánkülön sorban 5.800 Ft értékben kerül feltüntetésre. Napijegy nincs.

Előzetes online elérhetőség regisztrációra és a továbbképző program előadásainak megtekintésére: https://www.convention.hu/Rendezveny/Reszletek/GERIATRIA19/Koszonto

Továbbképző program előadásai megtekinthetők: https://www.convention.hu/Rendezveny/Reszletek/GERIATRIA19/Tudomanyosprogram

2018. december 14-én 14 órától a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán megrendezésre kerül a

III. Komparatív Egészségtudományi Szimpóziuma "A humánus öregedés" címmel.

MGGT 40. Kongresszusának teljes meghívója - RÁKLIKKELVE LETÖLTHETŐ

Általános információk/Program - RÁKLIKKELVE LETÖLTHETŐ

Absztrakt beküldésével kapcsolatos információk - RÁKLIKKELVE LETÖLTHETŐ

Jelentkezési lap - RÁKLIKKELVE LETÖLTHETŐ

GYÁSZJELENTÉS és BÚCSÚÜZENET –2018 május 11

Szomorú hírre ébredtünk a mai napon: hajnalban elhunyt dr Kiss István egyetemi tanár, társaságunk elnöke.

Az elmúlt másfél évben még két ízben hihetetlen elszántsággal és akaraterővel  sikerült kilábalnia a halálos veszedelemből és újra folytatni rendkívül széleskörű szakmai és szakmapolitikai munkáját. Harmadszorra,  a tegnapi geriátriai szakvizsgáztatást még ellátva, vizsgabizottsági társaitól még elköszönve, jó néhány órával később éjjel sajnos már  nem volt visszaút, szervezete végül legyőzettetett.

Tisztelt Kiss István professzor, tisztelt Elnök úr, kedves István!

Hosszú évek szerteágazó munkája, sikerei, majd az elhatalmasodó végzet elleni szívós küzdelem után,  nyugodj békében!

                                                            a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság                                                     vezetősége nevében