ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

Az időseket érintő szociális ellátásoknak két alapvető pillére van. Az egyik az alapszolgáltatások, amelyeket minden településen biztosítani kell. A másik a szakosított ellátási formák, amelyeket a bizonyos lélekszámnál nagyobb lakosságszámú helységekben kell kötelezően fenntartani. Mind az alapellátások, mind a bentlakásos (szakosított) ellátások tekintetében lehetőség van ezeket egyházi, civil illetve önkormányzati fenntartásúként megszervezni.  Az idősek otthona az az intézmény, ahol a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását, gondozását végzik. (Az otthonba 18. életévét betöltött személy is felvehető, ha betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni.) Lehetőség van, akár  egy adott otthonon belül is, átmeneti elhelyezést is biztosítani, valamint ellátni demenciában (szellemi hanyatlásban) szenvedő időseket is ellátni. A nappali ellátások széles szolgáltatási spektrumot fognak közre, akkor is ha csak az idősekre fókuszálunk, hiszen lehetőség van idős, demens nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás igénybevételére. A fenti szolgáltatások, legyen szó az alap vagy szakosított ellátásról, törvényi hátterének vázát az  1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet illetve 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény adja meg.

Az igénybevevők, illetve hozzátartozóik gyakran ütközhetnek falakba, a fenti szolgáltatások igénybevételének megválasztása során, hiszen jelenleg nincs olyan egységes foglalatú rendszer, mely ezen intézmények minőségét mérné, illetve osztályozná. A Szociális Klaszter Egyesület elkötelezett egy ilyen rendszer bevezetésére, ennek megalkotására komoly lépéseket tett. Az intézmények törvényi és szakmai megfelelésén őrködik a Magyar Államkincstár illetve a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal legalább kétévenkénti ellenőrzéssel Az ellenőrző szervek fellépnek  a nem megfelelően, esetleg illegálisan működő intézményekkel szemben.

Az igénybevevők a legátfogóbb képet az intézmények személyes felkeresése során kaphatnak, így lehetőségük van összehasonlítani az ellátások minőségét. Szempontok lehetnek az intézmények akadálymentesítése,környezete,  a különböző terápiák és foglalkozások milyensége és száma, a megfelelő tisztaság, az étlap megtekintése, a szakmai személyzet létszáma… Feltétlenül  nézzék meg, van-e az intézménynek a  jogszerű működést igazoló tanúsítványa!

Segítség lehet a szolgáltatások és intézmények kiválasztása során a alábbi online felületek felkeresése:   www.szocialisklaszter.hu       www.nrszh.hu     www.szocialisportal.hu (szociális regiszter, publikus felület)

További INFORMÁCIÓK és konkrét TANÁCSOK

megfelelő idősotthon kiválasztásához

Fontos gondolatok a személyes gondoskodást nyújtó idősotthonokról

 1. Az igénybevétel önkéntes, a felvételt kérheti az ellátásra szoruló személy, vagy képviselője.
 2. A tartós ellátás mellett lehetőség van átmeneti elhelyezésre is számos intézetben.
 3. Beköltözés előtt  személyes felkeresés során lehetőség van az intézmény mindennapi életébe való betekintésre.
 4. Az elhelyezésnél figyelembe veszik a beköltöző személy fizikai és szellemi állapotát,

kérés alapján választható kisebb vagy nagyobb létszámú szoba, vagy házastársi lakrész is. Néhány megszokott használati tárgy elhelyezésére is van általában lehetőség.

 1. Az akadálymentes környezet igen fontos a kerekesszékkel közlekedők részére.
 2. Az igénylő mobilitása, ellátási igénye, az állapot súlyossága szerint történik az 

      elhelyezés, ez segíti az egymással való kapcsolat  kialakítását, illetve hogy a súlyosabb 

      állapotúak kevésbé zavarják a jobb fizikummal rendelkezők nyugalmát.

 1. Fontos szempont a napi étkezések minőségi és mennyiségi jellege, a diéta betartása,

a megfelelő folyadékbevitel  biztosítása és ellenőrzése, ebben dietetikus szakember segít .

      8.   Gyógytorna, fizikóterápia a legtöbb intézményben rendelkezésre áll. A kevésbé vagy

            alig mobilis betegek napi többszöri mozgatása, kiültetése, forgatása a kialakuló 

            szövődmények megelőzése miatt nagy hangsúlyt kap.

      9.   A terápiás és szabadidős foglalkozások sok élménnyel szolgálnak.

    10.   Legjobb referencia egy idősotthon esetében a bentlakók és a hozzátartozók ajánlása. 

Ellátási tartalmak, amelyek vonatkozásában ritkán ugyan, de esetleg csalódás érheti

a gondozottat és a hozzátartozót:

 • Az ételek minősége, az esetleg szükséges diétás alkalmazkodás akár minimális feltételeinek is az elégtelensége
 • Az ételek elfogyasztásának valóban szakszerű segítése
 • Az ápoltakra, az ápoltak csoportjaira jutó valódi ápolói létszám, az ápolók képzettsége, odafigyelése
 • Mit jelent a gyógytorna-fizioterápia szolgáltatás valóban az intézetben (mi a csoportos szolgáltatás valódi tartalma és garanciája, hol kezdődik az egyéni kötelezettség és anyagi teher, stb.)
 • Az arra képes személyek mobilizálása mennyire rendszeres, mennyire garantált
 • Gyógyszerekhez hozzájutás
 • Orvosi szolgáltatás tartalma, mechanizmusa
 • Ágynemű minősége, elégtelen vizelet(széklet)tartók megfelelő ellátása (állandósult szoba és folyósói szagok…stb?)
 • Általában: a befizetett költség valóban arányos-e a szolgáltatással?
 • Mindezekből fakadó problémák elekerülésének személyes garanciája a fenti 10. pont tanácsa, azaz előzetesen a benti gondozottaktól és hozzátartozóiktól történő  célzott, összetett tájékozódás, később pedig a  hozzátartozó részéről a „biztosíték” a rendszeres látogatás, korrekt kapcsolattartás  a gondozó személyzettel, az esetleg felmerült problémák tárgyilagos, több oldalról is (!) megalapozott értékelése és korai közvetítése a személyzet és/vagy  az idősotthon vezetése felé.