PROF. DR. Bakó Gyula

 1. Alapadatok:
 • Dr. Bakó Gyula, MTA doktora,PhD
 • 1951.03.23., Balassagyarmat
 • 1975 Általános orvos. Debreceni Orvostudományi Egyetem (Diploma száma: 500-10/1975 OTE szám)
 • Biometria tanfolyam: 1977/78 (7157-79/8/OF szám);
 • Belgyógyászat szakvizsga: 1981 (362/1981 OSZB szám);
 • Klinikai Farmakológia szakvizsga: 1984 (91/1984 OSZB szám);
 • Az Orvostudomány Kandidátusa: 1987 (11 820);
 • Endokrinológia szakvizsga: 1992; (266/1992 OSZB szám);
 • Allergológia és Klinikai Immunológia szakvizsga: 1993 (1881/1993 OSZB szám);
 • Habilitált doktor: 1994 (2/1994)
 • Az Orvostudomány Doktora: 1996 (3544)
 • Geriátria szakvizsga 707/2003.
 • Eddigi és jelenlegi munkahelye(i), beosztása(i):

Tudományos ösztöndíjas gyakornok; DOTE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, 1975-1976.

Tudományos segédmunkatárs; DOTE I. sz. Belklinika, OGYI álláson, 1976 - 1982.

Tudományos munkatárs; 1982 - 1987.

Tudományos főmunkatárs; 1987. - 1989.

Egyetemi docens; 1989 - 1994.

Habilitált egyetemi docens: 1994.

Egyetemi tanár: DOTE-DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika 1999. július 1.-

Klinika igazgató, egyetemi tanár: DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika, 2001 július 1.-2003 Június 30.-ig szóló határozott idejű kinevezéssel.

Tanszékvezető egyetemi tanár: DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika, Geriatria Tanszék, 5 éves kinevezéssel 2011-tól.

 1. Szakma-és tudománypolitikai, illetve egyéb medicinalis társadalmi tevékenység, szakmai továbbképző és tudományos folyóiratok szerkesztőségi tagsága

Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság,

Magyar Immunológiai Társaság,

Magyar Endokrin és Anyagcsere Társaság,

Magyar Gyógyszertani Társaság Klinikai Farmakológiai Szekciója.

Debreceni Akadémiai Bizottság Endokrin Szakcsoportja társelnöke 1991-1996-ig.

Magyar Belgyógyász Társaság

Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság alelnöke

Preventív Geriátriai és Gerontológiai Társaság alelnöke;

MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület Elméleti Orvostudományi Munkabizottság elnöke (2001-).

EUMS GMS vezetőségi tagja;(2002-)

Orvosi Szakmai Kollégium Geriátriai és Krónikus Ellátás Tagozat Elnöke

Az „Archives of Gerontology and Geriatrics” (Elsevier) kiadótanácsának tagja; (2001-2013);

Magyar Gerontologia Rovatvezetője (Szerk.: Dr. Semsei Imre)

Magyar Geriátria Szerkesztőségi tagja (Szerk.: Kiss István)

 1. Kutatási tevékenység, kutatónevelés

Dr. Fülöp Tamás: Bizonyos immunparaméterek vizsgálata idős korban különös tekintettel az intracelluláris jeltovábbításra. Doktori értekezés 1992.

Dr. Nagy Endre: A humán TSH receptor mint antigén; a Graves-kór immunológiai szempontból. Kandidátusi értekezés 1994.

Dr. Bajnok László: Szív- és érrendszeri betegségek izotópdiagnosztikai vizsgálata. Kandidátusi értekezés 1995.

Dr. Sztojka Ilona: Vékonytű biopszia és a pajzsmirigy ellenes antitestek prediktív értéke a thyreoiditisek kórismézésében és prognózisában. Kandidátusi értekezés 1995.

 1. Póti Sándor VI. é. "Autoimmunitás endokrin betegségekben" 1985 diplomamunkája,
 2. Ujhelyi Ildikó V. é. fogorvostan-hallgató "Immunológiai eltérések a Basedow-kórban" 1991 diplomamunkája,
 3. Varga Edit VI. é. "Az endokrin ophthalmopathia kezelése Cyclosporin-A-val" 1993 diplomamunkája,
 4. Szabó Zoltán szakkörösként „A Basedow kór relapsusának előrejelzése laboratóriumi leletek és fizikális jelek alapján” 1995 c. pályamunkája,
 5. Amani Ahmed Alabass "Autoimmune mechanism of Graves' disease" c. diplomamunkája 1995.
 6. Szabados Tamás „Jelátviteli mechanizmusok pajzsmirigy sejtekben” c. diplomamunkája 1996,
 7. Tóth Boglárka „A hypothyreosis pathomechanizmusa, klinikuma és kezelése” c. diplomamunkája 1997 készült el.
 8. Soós Lilla „A Hashimoto thyreoiditis társulása ritka kórképekkel (Esetismertetések) c. diplomamunkája 2002.
  1. Szabó Nóra Anna„A pajzsmirigy autoimmun betegségei, klinikumuk és társulásuk más autoimmun betegségekkel” c. diplomamunkája 2000-ben készült el.
  2. Papp Bernadett: „A thyreoiditisek klinikuma és diagnosztikája” TDK pályamunka 2003.
  3. Horváth Melinda: Standard geriátriai állapotfelmérés eltérései a diagnózisok függvényében 2011 (TDK pályamunka és diplomamunka)
  4. Nagy Erika: Standard geriátriai állapotfelmérés  2011 (TDK pályamunka és diplomamunka)
  5. Csáki Eszter: Hashimoto thyreoiditis kezelése steroiddal 2012 (TDK pályamunka és diplomamunka)
  6. Zékány Gabriella: A geriátria oktatása Magyarországon 2012 (diplomamunka)
  7. Bodó Attila: A fizikai aktivitás hatása az idősek élettani paramétereire. ÁOK V. évf. TDK és diplomamunka 2013 (készül).
  8. Bencze Gabriella: Az időskor farmakoterápiájának speciális szempontjai. ÁOK VI. évf. diplomamunka 2013 (készül).
  9. Ge Wenrong The danger of multiple drug administration in older people 2013 (diplomamunka).

Jelenleg 1 hallgató készíti irányításommal diploma- és pályamunkáját

 1. Fontosabb szakmai-tudományos tanulmányutak:-

London 1980 1 hónapos tanulmányút dr. Lucille Bitensky laboratóriumában, ahol a pajzsmirigy sejtek cytokémiai bioassayét tanultam meg.

1981-82-ben egy éves tanulmányút Kanadában, N. R. Farid Pajzsmirigy Kutató Laboratóriumában. Nazrul M. Islam közvetlen irányításával a TSH receptor szerkezetét tanulmányoztam.

1988-ban Nicola Fabris laboratóriumában dolgoztam Anconában és a pajzsmirigy hormonok hatását vizsgáltam az immunológiai folyamatokra.

1991-ben három hónapot töltöttem Marseille-ben Dr. Jean Mauchamp pajzsmirigy kutató laboratóriumában, ahol Odile Chabaud munkacsoportjában az un. polarizált pajzsmirigy sejtkultúra előállításának módszerét tanultam meg, s ennek kapcsán a TSH indukálta thyreoglobulin termelést és jódfelvételt vizsgáltam.

 1. Publikáció(könyv, hazai, nemzetközi publikációk száma, összesített impakt faktora, összesített független citáltsága)

Könyvek: 16; (angol 1 ebből)

Könyvfejezetek: 46

Folyóiratcikk: 94, magyar

IF.: 41,757

Citáció:  202

Független: 172

 1. Idősgyógyászattal összefüggő szoftverek, internet alapú programok kialakítása:-

E-learning könyv fejezetek (Prof. Kiss István TÁMOP pályázata)

 1. Eddigi kitüntetései, díjai:

Népköztársasági Ösztöndíj 1974

Weszprémi emlékérem 1975;

Markusovszky díj 1986.

A Nukleáris Medicina fejlesztéséért 2008

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Eddigi 5 hazai és 10 nemzetközi, lektorált folyóiratokban megjelent (impakt faktor/citáltság számmal), legfontosabbnak tartott cikkének listája.
  1. Hazai: szerző(k): cikk címe. Folyóirat neve, kötet:oldalszám -tól –ig, évszám

1. Horváth M., Szabó A., Tárkányi I., Tizedes F., Daróczi B., Bakó Gy.: Standard geriátriai állapotfelmérés eltérései a diagnózisok függvényében

Magyar Gerontologia 2010/8; 25-42.

2. Nagy E., Szabó A., Tárkányi I., Tizedes F., Daróczi B., Bakó Gy.: Standard geriátriai állapotfelmérés

Magyar Gerontologia 2010/8; 43-62

3. Bakó Gy.: Speciális orvosi szakterület mindannyiunkért, akik megöregszünk.

Magyar Orvos. XIX. Évf. 2011/7-8, 21-22.

4. Zöllei M., Bakó Gy., Semsei I.: Oktatási kérdések az Idősügyi Nemzeti Stratégia keretében

Magyar Gerontológia. 2011; 3; 34-50.

5. Bakó Gy.: Időskori reumatológiai kórképek kezelése

Háziorvos Továbbképző Szemle. 2011; 16; 118-120.

 1. Nemzetközi: szerző(k): cikk címe. Folyóirat neve, kötet:oldalszám -tól –ig, évszám, impakt faktor (=IF), a cikknek a szerzőtől független, dokumentálható idézettsége számmal (=Cit.:)

1. Bakó, Gy.: A. Mohácsi, E. Nagy, F. Wórum, I. Lőrinc, A. Leövey:
Incidence of arrhythmias and heart failure; hyperthyreoidism and aging.
Acta of the "World Congress of Gerontology - XV.th Congress of the International Association of Gerontology" Budapest, Hungary, July 4-9. 325-329, 1994.

2. Balázs, C., A. Leövey, M. Szabó, G. Bakó.:
Stimulating effect of triiodothyronine on cell-mediated immunity
Eur. J. Clin. Pharmacol. 17; 19, 1980.

IF:2.078       Cit:43 (41)

.3. Islam, M. N., R. Briones-Urbina, Gy. Bakó, N. R. Farid.:
Both TSH and thyroid-stimulating antibody of Graves' disease bind to an Mr 197 000 holoreceptor
Endocrinology. 113; 436-438; 1983.

IF: 4.093Cit.:33 (22)

4. Islam, M. N., R. Briones-Urbina, Gy. Bakó, N. R. Farid.:
Surface labelling of thyrocytes isolated by a new method combining enzymatic digestion and percoll gradient centrifugation
Anal. Biochem. 130; 260-265, 1983.

IF: 2.862      Cit.: 5 (3)

5. . Bakó, Gy., M. P. Jacob, T. Fülöp Jr., G. Fóris, A. Leövey, L. Robert:
Immunology of elastin: study of anti-elastin peptid antibodies by dot immunobinding assay
Immunology Letters. 15, 187-192; 1987.

IF: 1.224      Cit.:16

6. Sándor Szántó, Péter Csermely, Ildikó Kovács, József Csongor, Árpád Illés, Gyula Bakó, Gyula Szegedi, Sándor Sipka: Inhibition of arachidonic acid release from human peripheral mononuclear cells by heat shock treatment and geldanamycin. Immunology Letters 83 ;181-185; (2002)ápr.

IF: 1.847      cit 3

7. Illés, Á.,Bíró, E., Miltényi, Zs., Keresztes, K., Váróczy, L.,András, Cs.,Sipka, S., Bakó, Gy.:  Hypothyroidism and Thyroiditis afteR Therapy for Hodgkin’s Disease. Acta Haematologica,109,11-17.2003.

IF.: 1,874     cit 14(11)

8. Zs., Barta, G., Mekkel, I.Csipő., L., Tóth, Sz., Szakáll, G.G., Szabó, Gy.,Bakó,Gy., Szegedi, M., Zeher.:Microscopic colitis: A retrospective study of clinical presentation in 53 patients.Wordl Jour.of Gastroenterogy. 2005;11(9):1351-1355.

IF.: 3,318Cit.:  23(23)

9. Biro E, Szekanecz Z, Czirjak L, Danko K, Kiss E, Szabo NA, Szucs G, Zeher M, Bodolay E, Szegedi G, Bako G.: Association of systemic and thyroid autoimmune diseases.
Clin Rheumatol. 25,240-245,2006

IF: 1,159      Cit.:50(48)

10. Szekenecz, Z., É. Szekanecz, Gy. Bakó, Y. Shonfeld: Malignancies in autoimmune rheumatic diseases – a mini-rewiew

Gerontology. 2011; 57: 3-10.

IF: 1,69;  cit   9(8)