PROF. DR. Zöllei Magdolna

  1. Név: Dr. Zöllei Magdolna

Születési dátum, hely: 1947.04.17., Apátfalva

Legmagasabb iskolai végzettség: Egyetem

Diploma elnyerésének dátuma, helye: 1971.szeptember, Szeged

Végzés utáni szakképesítések:

belgyógyászat 1976

geriátria: 2000

Geriátria szakorvos

manager

vezetéselmélet szakosító tagozat

politikai gazdaságtan szak

belgyógyász szakorvos

általános orvos

1. 2000. 10.31. Egészségügyi Minisztárium Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Bizottság, Budapest

2. 1997. Vezetési készségfejlesztő szeminárium

3. 1982. Marxizmus-Leninizmus Esti egyetem

4. 1981. Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem

5. 1977. 06. 15. Országos Szakorvosképesítő Vizsgabizottság, Szeged

6. 1965-1971. 09. 11. SZOTE Általános Orvosi Kar, Szeged

Eddigi és jelenlegi munkahelyei:

1. SZTE ÁOK I. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai és Krónikus Belgyógyászati Osztály I., 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

2. . SZTE ÁOK I. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai és Krónikus Belgyógyászati Osztály I., 6725 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 42.

3. SZMJVÖ Kórháza, Gerontológiai és Belgyógyászati Osztály, 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 42. (2002. március 1-től akut Geriátriai osztály)

4.. SZMJVÖ Kórháza, Gerontológiai és Belgyógyászati Osztály, 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 42.

5. SZMJVÖ Kórháza, Gerontológiai és Belgyógyászati Osztály, 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 42.

6. SZOTE II. Belklinika, 6721 Szegd, Korányi fasor

7. SZOTE Igazságügyi Orvostani Intézet

Eddigi és jelenlegi beosztása:

1. Címzetes egyetemi docens, osztályvezető főorvos

(határozatszám: 26-12173/2011/0003)

2. Címzetes egyetemi docens, osztályvezető főorvos

3. Megbízott osztályvezető főorvos

4. Részlegvezető főorvos

5. Orvos főmunkatárs

6. Egyetemi tanársegéd

7. Tudományos gyakornok

  1. Szakma- és tudománypolitikai, illetve egyéb medicinalis társadalmi tevékenység, szakmai továbbképző és tudományos folyóiratok szerkesztőségi tagsága:

Gyógyítás

Graduális és posztgraduális belgyógyászati és geriátriai szakorvosképzésben való részvétel

Oktatás (egyetemi hallgatók, diplomás ápolók geriátriai elméleti és gyakorlati oktatása, rezidens törzsképzési programban geriátria, palliatív medicina oktatása

2010. Hetényi Géza Baráti Kör tagja

2009.04.01-2011.04.01-ig Geriátriai Szakmai Kollégium, Elnök

2004.07.15. Országos Érdekegyeztető Tanács Orvos Szakmai Bizottság, bizottsági tag,

2004. 07. 12-2009.03.31-ig Geriátriai Szakmai Kollégium, elnök

2003. Idősügyi Tanács - tag

2000. 12.08.-től Hospice Alapítvány – Kuratóriumi tag

1995.05.22-től Gerontológiai Társaság dél-alföldi régió geriátriai érdekképviselete

1995-től a Geriátriai és Gerontológiai Társaság vezetőségi tag

1995-től a Geriátriai Szakmai Kollégium tagja

MOK Csongrád Megyei Orvosok Etikai Bizottsága – tag

MOK-megyei küldött

Gyógyszertherapiás Bizottság –tag

  1. Kutatási tevékenység, kutatónevelés:

SZTE II. Belgyógyászati Klinika Haematológiai Munkacsoport tagjaként a thrombopoesis kutatásában végeztem kísérletes munkát 1973-88-ig, valamint a Dél-Alföldi Régió Lymphoma Munkacsoport vezetője voltam 1982-88-ig

  1. Fontosabb szakmai-tudományos tanulmányutak

Ausztria, Bécs, Rudolfstiftung Kórház szakmai gyakorlat

  1. Publikáció (könyv, hazai, nemzetközi publikációk száma, összesített impakt faktora, összesített független citáltsága):

Hazai: 19, Külföldi: 8

Absztrakt alapján citálható előadásainak száma tudományos kongresszusokon:

Hazai: 75, Külfödi: 7

Könyvrészlet: 2

  1. Idősgyógyászattal összefüggő szoftverek, internet alapú programok kialakítása:

-

     

  1. Eddigi kitüntetései, díjai:

2013. Kinevezés: geriátria és krónikus belgyógyászat szakfelügyelő főorvos

2009. Kinevezés a Geriátriai Szakmai Kollégium elnöki feladatainak ellátására (Egészségügyi Minisztérium)

2006. Címzetes Egyetemi Docens – kinevezés (Szegedi Tudományegyetem)

2004.. Kinevezés a Geriátriai Szakmai Kollégium elnöki teendőinek ellátására (Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszter)

2002. Hűséggel és tudással a lakosság egészségéért emléklap (Szeged Város Kórháza 200 éves)

2001. Egészségügyi Miniszteri Dicséret

1997. Főigazgatói dicséret az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységért

1986. Kiváló Munkáért kitüntetés (Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa)